Yrittäjänä toimiminen on yllättävän monen haave. Jos lisäksi olet käsistäsi kätevä ja sinulla on rakennusalan koulutus, saatat haaveilla rakennusalan yrittäjäksi ryhtymisestä. Mitä sitten pitäisi ottaa huomioon, jos haluaisit toimia yrittäjänä rakennusalalla? Mistä kannattaisi lähteä liikkeelle? Olemme koonneet tälle sivulle muutamia hyödyllisiä vinkkejä rakennusalan yrittäjyydestä haaveileville.

Ota yhteyttä oman alueesi TE-toimistoon

Aivan ensimmäiseksi kannattaa ottaa yhteyttä oman alueesi TE-toimistoon ja sopia maksuton tapaaminen yritysneuvojan kanssa. Tapaamiseen on hyvä valmistautua etukäteen huolellisesti esimerkiksi kirjaamalla oma yrityssuunnitelma mahdollisimman tarkkaan ylös. Asiantunteva yritysneuvoja osaa suunnitelmasi pohjalta arvioida, onko suunnitelmasi toteuttamiskelpoinen ja millaiset taloudelliset mahdollisuudet sillä on selviytyä kovassa kilpailussa.

Tapaamisessa arvioidaan tavallisesti esimerkiksi yrityksesi rahoitukseen liittyviä asioita. Samalla voidaan keskustella myös siitä, olisiko sinun mahdollista saada starttirahaa yritystoimintasi alkuvaiheessa. Starttiraha ei ole kovin suuri, mutta sillä voi olla ratkaiseva vaikutus yrittäjän toimeentulolle siinä vaiheessa, kun yritystoiminta on vasta starttaamassa liikkeelle. On hyvä käydä asiantuntijan kanssa läpi myös muita rahoitusvaihtoehtoja, joista voi olla hyötyä toimintasi rahoittamisessa.

SWOT-analyysi auttaa kartoittamaan yrityssuunnitelmasi vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia

SWOT-analyysi on usein käytetty analyysi, jonka avulla on mahdollista arvioida yrityksesi vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Usein tätä analyysia käytetään jo siinä vaiheessa, kun yrityksesi on vasta suunnitteluvaiheessa. Analyysi kannattaa ehdottomasti käydä läpi asiantuntevan yritysneuvojan kanssa, koska esimerkiksi yrityksen vahvuuksien tiedostaminen voi auttaa hyödyntämään näitä vahvuuksia potentiaalisella tavalla. Toisaalta yrityksen heikkouksien tiedostaminen voi auttaa kehittämään yritystä ja yritystoimintaa näiden heikkouksien osalta. Kun yritys tiedostaa heikkoutensa, on sen entistä helpompi pyrkiä kehittämään niitä.

Uhkien tiedostaminen antaa tietysti mahdollisuuden varautua näihin uhkiin etukäteen, jolloin mahdollisen uhkatilanteen aiheuttamat vahingot voivat jäädä mahdollisimman pieniksi. Mahdollisuuksien tiedostaminen ja ylöskirjaaminen sitä vastoin auttaa ottamaan kaiken irti näistä tarjolla olevista mahdollisuuksista. Yritysneuvonta tarjoaa oivallisen tilaisuuden kirjata yrityssuunnitelman vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat analyysin nelikenttään – asiantunteva yritysneuvoja näkee nimittäin suunnitelmasi todennäköisesti hieman eri valossa kuin sinä. Yrittäjä itse saattaa helposti luoda yritykseensä ja yrityssuunnitelmaansa liiankin henkilökohtaisen suhteen, jolloin sen vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien arvioiminen ei välttämättä ole kovin objektiivisella tasolla. Yritysneuvojan näkemys voikin tuoda analyysiin aivan uudenlaisen näkökulman – ulkopuolisen asiantuntijan näkökulman.

Taloudellisten resurssien lisäksi on tärkeää arvioida myös yrittäjän henkisiä resursseja

Yritystoimintaa perustettaessa on hyvä muistaa, että yrittäminen vaatii runsaasti myös henkisiä resursseja. Perheellisen yrittäjän kohdalla yrittäminen vaatii henkisiä resursseja myös yrittäjän läheisiltä. Yritystoiminta saattaa nimittäin viedä runsaasti yrittäjän aikaa eikä toimeentulokaan ole aina välttämättä taattu. Tästä syystä onkin tärkeää, että myös yrittäjän läheiset ovat valmiita heittäytymään mukaan yrittäjän arkeen.

Millaisia henkisiä resursseja yrittäjältä sitten vaaditaan? Ensinnäkin usko omiin kykyihin ja omaan pärjäämiseen on erityisen tärkeää. Ellei yrittäjä itse usko omiin kykyihinsä, niin kuinka sitten potentiaaliset asiakkaatkaan voisivat niihin uskoa! Rakennusalan yrittäjän kohdalla on tärkeää, että itse rakennusalan osaaminen on yrittäjällä vanhasti hallussa – että hänellä on alalta vankka ammattitaito, jonka varaan laskea. Myös tämä ala on kovin kilpailtu, minkä vuoksi rakennusalan yrittäjän on oltava alansa rautainen ammattilainen voidakseen kilpailla esimerkiksi Virosta tuotujen halpatyöntekijöiden kanssa alan projekteista. Rakennusalan lisäksi yrittäjän on hyvä olla perillä myös yrittäjyyteen liittyvästä lainsäädännöstä sekä erilaisista asetuksista.

Läheisten tuki on yrittäjälle erityisen tärkeää. Vaikka yrittäjiä usein pidetäänkin oman onnensa seppinä sekä oman elämänsä sankareina, saattaa yrittäjyys olla myös stressaavaa, jolloin onkin tärkeää, että henkistä tukea on saatavilla.