Me suomalaiset olemme omakotitalokansaa, siitäkin huolimatta, että kotimaamme suurimmissa kaupungeissa suuri osa väestöstä asuu vuokralla kerrostaloissa. Omakotitalo on kuitenkin monen suomalaisen haave ja moni on jopa valmis muuttamaan suuresta kaupungista näiden kaupunkien kehyskuntiin saadakseen toteutettua tämän haaveensa. On upeaa, että on haaveita, joita kohti pyrkiä, mutta ennen haaveen käytännön toteutukseen ryhtymistä kannattaa toki tarkkaan harkita, millaisin keinoin tätä haavetta lähtee toteuttamaan. Jos olet kätevä käsistäsi, saatat haluta rakentaa kotisi itse hartiavoimin, mutta ennen tähän kunnianhimoiseen hankkeeseen ryhtymistä kannattaa toki miettiä kerran, jos toisenkin, onko tämä se kaikista fiksuin päätös.

Moni haluaa rakentaa kotinsa itse

Monen haaveena on rakentaa itse oma kotinsa. “Sotien jälkeenkin kodit rakennettiin itse eikä siinä ollut mitään ihmeellistä”, saatat ajatella, mutta toisaalta myöskin rakentamiseen liittyvä lainsäädäntö ja vaatimukset ovat tiukentuneet noista ajoista, jolloin pappamme saattoivatkin naulata itse kotinsa katot ja rakentaa samalla koko kodin itse – tosin kenties koko kylän avustuksella, talkoohengessä.

Kodin rakentaminen voi olla myös koko perheen yhteinen projekti. Kannattaa kuitenkin miettiä tarkkaan, ennen kuin ryhtyy rakennusprojektiin, että riittävätkö omat taidot todellakin näin suureen rakennusprojektiin. Omakotitalon rakentaminen on myös erittäin aikaa vievää, erityisesti, jos joudut opettelemaan rakentamisessa vaadittavia taitoja sekä ottamaan selvää moninaisista rakentamiseen liittyvistä säädöksistä ja laeista.

Valitettavan usein on käynyt jopa niin, että kun hartaasti odotettu omakotitalo on vihdoin valmis, on sen rakentaneen pariskunnan avioliitto avioeron partaalla. Rakennusprojekti on saattanut vaatia liian suuren veron perheen jaksamisesta eikä valmiiksi saadusta talosta ole välttämättä tässä tilanteessa enää mitään iloa. Pahimmassa tapauksessa se saatetaan joutua myymään avioeron vuoksi heti valmistumisensa jälkeen.

Vaikka edellä talon rakentamista itse onkin kuvailtu vaativana hankkeena, saattaa se silti joissakin tilanteissa olla myös järkevä vaihtoehto. On kuitenkin tärkeää mitoittaa hanke omien kykyjen ja resurssien mukaan. Osa suosii talon rakentamisen sijaan vanhan talon kunnostamista, mutta tämäkään ei välttämättä ole kovin pieni tai helppo projekti. Riippuu pitkälti ostetun rakennuksen kunnosta sekä rakentajan omista vaatimuksista sekä tavoitteista, kuinka vaativa projektista lopulta tulee. Toisaalta esimerkiksi moni suurperhe on saanut tällä tavoin itselleen melko huokean, suuren kodin remontoimalla esimerkiksi entisen kansakoulun mieleisekseen kodiksi. Käsistään taitavalle tämä voi olla hyvä vaihtoehto.

Avaimet käteen -koti voi olla hyvä vaihtoehto

Moni suosii myös avaimet käteen -vaihtoehtoja. Tämä voikin olla erinomainen vaihtoehto, jos haluat päästä rakennusurakasta mahdollisimman helpolla. Kannattaa kuitenkin vertailla tarkkaan tarjolla olevia avaimet käteen -paketteja ja varmistaa, mitä mikäkin paketti pitää sisällään; onko todella kyseessä avaimet käteen -ratkaisu, vai jääkö esimerkiksi kodin sisätilojen viimeistely uuden asiakkaan harteille? Sisältääkö pakettiratkaisu esimerkiksi tontin muokkaamiseen liittyvät työt vai pitääkö asiakkaan huolehtia näistä itse omalla kustannuksellaan?

Erilaisten pakettiratkaisujen vertaileminen kaikessa rauhassa kannattaa. Lisäksi kannattaa kilpailuttaa parhailta tuntuvat vaihtoehdot. On hyvä idea tutustua myös rakennuttajan referensseihin. Jos esimerkiksi tuttavasi on hankkinut avaimet käteen -kodin kyseiseltä yrittäjältä, kannattaa ehdottomasti kysellä tältä tuttavalta, onko hän ollut hankintaansa tyytyväinen; sujuiko toimitus ja asennus ongelmitta ja onko hän ollut kodin laatuun tyytyväinen? Myös monet rakentamiseen liittyvät keskustelupalstat saattavat tarjota arvokasta, kokemukseen perustuvaa tietoa rakennusalan yrityksistä, jotka tarjoavat avaimet käteen -ratkaisuja. Toki keskustelupalstojen tarjoamaan tietoon kannattaa suhtautua hieman varauksella, etenkin jos palstalla saa kirjoittaa anonyymina, mutta taas toisaalta ne voivat kyllä tarjota tietoa, josta voi olla hyötyä oman valinnan tekemisessä.